Programma management

Bij verander- of thematische programma’s kan ik het programmamanagement voor mijn rekening nemen. Dit omvat alles van ontwikkeling van (deel)programma’s, regie op de uitvoering tot en met de aansturing van betrokkenen.